Programme Anniversaire 125 ans d'Alliance Française Utrecht


In 2019 viert de Alliance Française Utrecht haar 125-jarig bestaan. Sinds de oprichting in 1894 biedt zij taalcursussen aan, culturele activiteiten voor Nederlanders en Franstaligen, reizen naar Frankrijk en ontmoetingen (cafés français).


Vanaf oktober is er een tentoonstelling van portretten, gefotografeerd door Océane Dorange waarin zij de diversiteit in de relatie met Frankrijk, de Franse taalgemeenschap en de stad Utrecht duidelijk zichtbaar maakt. Deze portretten zullen tot eind dit jaar op verschillende locaties in de stad worden tentoongesteld.


Op 14 november organiseert de Alliance Française Utrecht een ontmoeting met als thema:

Zeg eens, hoe is het bij de Batavieren?

Tijdens deze ontmoeting zijn er voordrachten, Tables Rondes, debatten en muzikale momenten, kortom deze dag biedt volop gelegenheid tot uitwisseling over waarin wij verschillen en over wat ons bindt.


Voorlopig programma:

Van 1 oktober tot 15 december:

Foto-expositie van Océane Dorange op verschillende openbare locaties in de stad Utrecht. (gedetailleerd overzicht volgt).


Symposium 14 november:


In de Geertekerk, Geertekerkhof , Utrecht

Zeg eens, hoe is het bij de Batavieren?

15.30 Ontvangst

16|00 Welkomstwoord door présidente Jetty Sanders-Pouwels

16.15 Ontmoeting met voordrachten, Tables Rondes en debat. Dit zal worden in- en begeleid door Mme Rudi Wester, auteur, journalist en oud-directrice van het Institut Néerlandais in Parijs.

Gastsprekers:

 • M. Tanguy Le Breton, intercultureel consultant, specialist op het gebied van Nederland
 • Fouad Laroui

Sprekers in debat:

 • Mme Océane Dorange, blogger en fotografe
 • Mme Marie Meyran, lid van het Comité Culturel van de AF Utrecht.

18.00 Feestelijke aperitief en muziek door Maurits Fondse en Oleg Lateev (accordeon)

19.30 Lopend buffet voor genodigden en leden van de Alliance Française Utrecht

21.00 Muziek: Britta Maria (zang), Maurits Fondse (piano) en Oleg Lateev (accordeon)


Praktische informatie:


Het middagprogramma is voor iedereen gratis toegankelijk op inschrijving in de maand september. Het lopend buffet en het avondfeest is bestemd voor de leden en cursisten van de Alliance Française Utrecht waarvoor een bijdrage in de kosten zal worden gevraagd. Inschrijving in de maand september.

Verdere informatie over het jubileum zal steeds worden gemeld op deze pagina en dus is het belangrijk om deze van tijd tot tijd te raadplegen.


Gastprekers / artiesten:


Tanguy Le Breton, intercultureel consultant, specialist op het gebied van Nederland, is

tevens Voorzitter van de Vereniging “Français des Pays-Bas”.


Rudi Wester, auteur, essayist en literair recensent , oud- directrice van het Institut

Néerlandais in Parijs van 2003-2009. Zij is bestuurslid van “Het Literatuurhuis” in Utrecht.


Fouad Laroui

Al vanaf zijn jeugd in Marokko komt Fouad Laroui in contact met Frankrijk en de Franse taal en cultuur in het Lycée Lyautey in Casablanca, waarna hij in 1979 gaat studeren aan een technische hogeschool in Parijs. Als weg- en waterbouwkundig ingenieur en tevens als doctor in de economie komt hij terug naar Marokko om te werken bij een groot chemisch bureau, waarna hij docent/onderzoeker wordt in de econometrie in Engeland. Dan gaat hij zich oriënteren op de milieuwetenschap en sinds een tiental jaren doceert hij wetenschapskunde en Franse literatuur aan de Universiteit van Amsterdam.

Naast zijn beroepsmatige activiteiten wijdt hij zich aan het schrijven, in tal van vormen: romans, korte verhalen, essays, gedichten, kronieken. De Académie Française bekroonde zijn werk met de Grande Médaille de la Francophonie in 2014.


Korte bibliografie:   

 • Dieu, les mathématiques, la folie, essai, Robert Laffont, 2018
 • L’insoumise de la porte de Flandres, roman, Julliard, 2017. 
 • Ce vain combat que tu livres au monde, roman, Julliard, 2016. 
 • L’étrange affaire du pantalon de Dassoukine, nouvelles, Julliard, 2012, Prix Goncourt de la
 • nouvelle.
 • Le drame linguistique marocain, essai, Zellige, 2010.
 • Une année chez les Français, roman, Julliard, 2011.
 • De l’Islamisme, une réfutation personnelle du totalitarisme religieux, Robert Laffont, 2006.
 • Les Dents du topographe, roman, Julliard, 1996.


Océane Dorange, geboren in de Franse Alpen, woont sinds 2007 in Nederland. Zij verdeelt haar tijd tussen haar adviesbureau en onderneming op het gebied van creativiteit en innovatie, de fotografie en het schrijven van novelles, romans, jeugdromans en een blog

waarin zij door middel van Petites Chroniques des Pays-Bas vertelt over het leven van een Française die niet meer helemaal Frans is maar die ook nooit Nederlands zal worden, een leven tussen twee werelden.


Marie Meyran, sinds een jaar woonachtig in Utrecht, heeft een opleiding gevolgd bij het conservatorium (dwarsfluit, traverso en zang), en was vrijwilliger/teamcoördinator Festival Oude Muziek Utrecht; van 2009-2018 werkzaam bij La Clef des Champs, stichting die zich inzet voor het verspreiden van lyrische kunst bij een breder publiek. Momenteel is zij werkzaam bij het Holland Festival. Marie is lid van het Comité Culturel en het Comité Anniversaire van de Alliance Française Utrecht.


Pianist Maurits Fondse studeerde Jazz piano. De afgelopen jaren was hij werkzaam als pianist voor Freek de Jonge en tourde met de voorstellingen 'Zonde', 'Zondermeer' en 'Als je me nu nog niet kent'.

In 2015-'16 was hij mede-muzikaal leider van de muziektheatervoorstelling 'Willem Ruis, De Show van Leven' en muzikaal leider én pianist in de succesvolle voorstelling 'Dansen met de Vijand'  Ook was hij muziekaal leider en arrangeur van de voorstelling 'Serge Gainsbourg Forever' met zangeres Britta Maria en het Red Limo String Quartet.

In 2019 was hij muzikaal leider en pianist in de producties 'Soof ' en Safaripark Zuidas'.

alsmede in de voorstelling 'Chansons van Schoonheid en Troost' met bayanspeler Oleg Fateev en zangeres Britta Maria.


Zangeres Britta Maria studeerde Jazz zang, ze heeft Franse familie en groeide op met het Franse lied.

Ze speelde in de productie 'Un Homme et Une Femme' - een Tour de Chant, met chansons van Aznavour, Brel, Reggiani, Piaf en eigen geschreven Franse liedjes-met pianist Maurits Fondse en accordeonist Rob Stoop.

In 2016 speelde Britta Maria 'Serge Gainsbourg Forever' met pianist Maurits Fondse en het Red Limo String Quartet. Een voorstelling over het leven van Serge Gainsbourg in muziek, woord en beeld. Ook namen ze een gelijknamige cd op. De afgelopen jaren speelde Britta Maria samen met Maurits Fondse en de Oleg Fateev op bayan (Russische knoppenaccordeon) de voorstelling 'Chansons van Schoonheid en Troost', waarin het  Nederlandse lied en het Franse Chanson elkaar ontmoeten. Ook maakten ze de cd 'Chansons van Schoonheid en Troost' die regelmatig op de radio te horen is. In '19-'20 zullen Britta Maria, Maurits Fondse en Oleg Fateev de voorstelling 'Huiswaarts' spelen, een ode aan het Nederlandse lied met ook een aantal vertaalde Franse chansons.Oleg Fateev werd geboren in Moldavië.  Hij studeerde aan de Russische Muziek Academie Gnesin te Moskou. Hij studeerde af als bayanspeler (Russische knoppenaccordeon) en dirigent. In 1996 vestigde hij zich in Nederland, waar hij een groot aantal soloconcerten heeft gegeven.

Daarnaast speelde Oleg in vele theaterproducties o.a. Voor het Ro Theater. Hij speelde in 'De Zoete Oorlog' met Jeroen Willems, als gastsolist bij Herman van Veen en bij Nynke Laverman. Ook maakte hij verschillende voorstellingen met Jelle Brandt Corstius en de genomineerde voorstelling 'Bright Side of Life' met acteur Bright.


Klik hier voor een “petite histoire de l’Alliance Française Utrecht”


En 2019, l’Alliance Française Utrecht fête ses 125 ans.

Depuis sa création en 1894, l’Alliance Française Utrecht propose des cours de langue, des activités culturelles autour de la francophonie, des voyages en France, des temps d’échanges.


Dès le mois d’octobre 2019 une exposition de portraits mettra en évidence, sous le regard de la photographe Océane Dorange, la diversité des liens entre la France, la francophonie et la ville d’Utrecht. Ces portraits seront exposés dans différents lieux de la ville jusqu’à la fin de l’année.


Le 14 novembre, l’Alliance Française Utrecht organise une rencontre sur le thème :

“Dis, c’est comment chez les Bataves?

Ponctuée de conférences, tables rondes, débats et moments musicaux la journée proposera autant d’occasions d’échanger sur ce qui fait nos différences et nos similitudes.


Programme provisoire :

Du 1er octobre au 15 décembre : Exposition des photos Océane Dorange dans différents lieux publics de la ville Utrecht (Planning détaillé à venir)


Symposium 14 novembre :

 

Geertekerk, Geertekerkhof, Utrecht

Dis, c’est comment chez les Bataves?

15.30 Accueil

16.00 Mot de la présidente Jetty Sanders-Pouwels

16.15 Rencontres avec Conférences et Table Ronde, et débat mené par Mme Rudi Wester, auteur, journaliste et ancienne Directrice de l’Institut Néerlandais à Paris.

Invités :         

 • M. Tanguy le Breton, conseiller interculturel, spécialiste des Pays-Bas
 • Fouad Larouil
 • Mme Océane Dorange, bloggeuse et photographe
 • Mme Marie Meyran, membre du Comité de l’Alliance Française Utrecht

18.00  Verre de l’amitié en musique avec Oleg Fateev (accordéon)

19.30  Buffet dinatoire réservé aux invités et membres de l’Alliance France Utrecht

21.00  Musique : Britta Maria (chanteuse), Maurits Fondse (piano) et Oleg Fateev (accordéon).Modalités pratiques :

 

Le programme de l’après-midi est ouvert à tous et gratuit, sur inscription à partir du mois de septembre.

Le buffet dinatoire et la soirée ne sont accessibles qu’aux membres de l’Alliance Française Utrecht auxquels il sera demandé une contribution aux frais. Inscriptions possibles à partir du mois de septembre.

Les informations concernant la journée seront régulièrement mises à jour sur cette page, n’hésitez pas à la consulter régulièrement.Les intervenants :


Tanguy Le Breton, conseiller interculturel, spécialiste des Pays-Bas est aussi Président de l’Association

« Français des Pays-Bas ».

Fouad Laroui


Rudi Wester, auteur, essayiste et critique littéraire, a été Directrice de l’Institut Néerlandais à Paris entre 2003 et 2009. Elle est membre du comité « Het Literatuurhuis » à Utrecht.


Fouad Laroui

Dès son enfance marocaine, Fouad Laroui découvre la France, sa langue et sa culture, au

lycée Lyautey de Casablanca, avant d’intégrer une grande école scientifique parisienne en

1979. Ingénieur des Ponts et Chaussées, docteur en sciences économiques, il revient travailler

pendant quelques années au Maroc, à l'Office Chérifien des Phosphates, puis il devient

enseignant-chercheur en économétrie en Angleterre, avant de se tourner vers les sciences de

l’environnement à la Vrije Universiteit d'Amsterdam. Depuis une dizaine d’années, il

enseigne l'épistémologie et la littérature française à l’université d’Amsterdam. 

Parallèlement à ce parcours professionnel, il se consacre à l’écriture qu’il déploie dans toute

sa diversité : romans, nouvelles, essais, poésie, chroniques. L’Académie française lui a

décerné sa Grande médaille de la Francophonie en 2014. 

Quelques repères bibliographiques : 

● Dieu, les mathématiques, la folie, essai, Robert Laffont, 2018

● L’insoumise de la porte de Flandres, roman, Julliard, 2017. 

● Ce vain combat que tu livres au monde, roman, Julliard, 2016. 

● L’étrange affaire du pantalon de Dassoukine, nouvelles, Julliard, 2012, Prix Goncourt de la

● nouvelle.

● Le drame linguistique marocain, essai, Zellige, 2010.

● Une année chez les Français, roman, Julliard, 2011.

● De l’Islamisme, une réfutation personnelle du totalitarisme religieux, Robert Laffont, 2006.

● Les Dents du topographe, roman, Julliard, 1996.


Océane Dorange, Née dans les Alpes françaises, vit depuis 2007 aux Pays-Bas. Elle partage sa vie entre son bureau de conseil en entreprise dans le domaine de la créativité et de l’innovation, la photographie et l’écriture de nouvelles, de romans, de romans jeunesse et d’un blog où elle raconte, par le biais de Petites Chroniques des Pays-Bas, la vie d’une française plus tout à fait française, mais qui ne sera jamais non plus néerlandaise, une vie entre-deux.


Marie Meyran habite depuis un an à Utrecht. Professionnelle de la culture elle travaillait en France à La Clef des Chants dont le but est de diffuser l’art lyrique auprès d’un large public. Elle est également formée à la flûte traversière, au traverso et au chant. Au Pays Bas, elle a travaillé au sein du Festival de musique ancienne d’Utrecht et pour le Holland Festival à Amsterdam.  


Cliquez ici pour une “petite histoire de l’Alliance Française Utrecht”

125 Jaar Alliance Française Utrecht,

hoe het is begonnen


U weet het vermoedelijk al: op 14 november vieren wij de 125ste verjaardag van de Alliance Française Utrecht. Via deze rubriek informeren wij u regelmatig over de achtergrond van deze gebeurtenis en vooral ook over de manier waarop wíj dit feest willen gaan vieren.


Wilt u meer weten? Klik hier


Noteert u alvast maar 14 november  2019 in uw agenda, middag en avond!125 Ans Alliance Française Utrecht,

ses débuts


Vous le savez probablement : déjà le 14 novembre 2019, nous fêterons le 125e anniversaire de l’Alliance Française Utrecht. Dans cette rubrique, vous en apprendrez plus sur le contexte de cet événement et vous y trouverez un aperçu des activités organisées pour fêter cet anniversaire.


Envie d’en savoir plus ? cliquez ici

Réservez déjà le jeudi 14 novembre 2019, l’après-midi et la soirée, pour fêter avec nous notre anniversaire !WelkomCursussenInschrijvenCultuurNieuws125 AnsContact

Fondation Alliance Française
Alliance Française des Pays Bas
Agenda AFPB

 AFPB

Welkom125 AnsProgramma.

Alliance Française Utrecht
Franse taal en cultuur

__AddCode="here" style="position:absolute;left:684px;top:0px;width:61px;height:14px;overflow:hidden;">

Php-call

125 Ans