WelkomCursussenInschrijvenCultuurNieuwsContact

Fondation Alliance Française
Alliance Française des Pays Bas
Agenda AFPB

 AFPB

__AddCode="here" style="position:absolute;left:684px;top:0px;width:61px;height:14px;overflow:hidden;">

Php-call

Franse

taal en cultuur

WelkomContactPrivacy

Privacy verklaring

Algemeen

De Vereniging Alliance Française Utrecht (AFU) gaat met uw persoonsgegevens om zoals vereist door de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Opslag persoonsgegevens


Doel:

Wanneer u zich inschrijft voor één van onze activiteiten of als lid, hebben wij van u een aantal gegevens nodig.


Gebruik:

De AFU gebruikt  deze gegevens uitsluitend ten behoeve van de cursus- en/of ledenadminstratie van de AFU. Uw persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt.


Bewaartermijn:

Zeven jaar na uw laatste lidmaatschapsperiode of deelname aan een cursus worden uw persoonsgegevens verwijderd.


Rechten:

Als u uw gegevens geheel wilt laten verwijderen, of inzage wilt in de over u opgeslagen gegevens stuur dan een e-mail met daarin uw verzoek naar: secr.utrecht@afpb.nl (leden) en/of cursus.utrecht@afpb.nl (cursisten).


Klachten:

Een klacht over onze handhaving van de privacy regels kunt u indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Emails

Wenst u niet langer onze emails te ontvangen stuur dan een email naar naar: secr.utrecht@afpb.nl (leden) en/of cursus.utrecht@afpb.nl (cursisten).


Cookies

Om deze site zo goed mogelijk in te richten verzamelen wij informatie over het gebruik, zoals uw ip-adres (geanonimiseerd), de bezochte pagina’s, en de duur van het gebruik. Deze gegevens, die geen persoonlijke informatie bevatten, worden verzameld via cookies. U kunt uw computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. Deze internetsite blijft dan normaal functioneren.


Laatst bijgesteld op 2018-06-14