WelkomCursussenInschrijvenCultuurNieuwsContact
WelkomContactVacatures

PHP code

Franse taal en cultuur

Vacatures


Penningmeester


Onze penningmeester, Paul Hamburger, heeft te kennen gegeven dat hij zich op de ALV van november 2020 niet meer herkiesbaar zal stellen voor een derde termijn van drie jaren. Wij zijn daarom op zoek naar een opvolger (m/v).

Naast lid van het bestuur met als specifiek aandachtspunt de financiële gang van zaken, bestaan de lopende werkzaamheden in grote lijnen uit de volgende taken:De salarisadministratie is uitbesteed aan een accountantskantoor.

Zoudt u zich een aantal jaren willen inzetten voor onze vereniging als penningmeester of weet u iemand die belangstelling heeft, neem dan contact op met onze voorzitter Jetty Sanders-Pouwels. Paul Hamburger is bereid om zo nodig gedetailleerdere informatie over de te verrichten werkzaamheden te verstrekken (06-41670342). Verder heeft Paul toegezegd om, in overleg met zijn opvolger, voor het noodzakelijke inwerken en voor een deugdelijke overdracht zorg te zullen dragen.
Candidatures professeurs


Op dit moment zijn er geen vacatures. Een open sollicitatie is echter altijd welkom. Vous pouvez poser votre candidature ouverte si:


Si vous êtes intéressé(e), envoyez votre CV à l’adresse

cursus.utrecht@afpb.nl ou téléphonez

au 0346 215 796 pour plus de renseignements.