WelkomCursussenInschrijvenCultuurNieuwsContact
WelkomContactPrivacy

PHP code

Franse taal en cultuur

Privacy verklaring

Algemeen

De Vereniging Alliance Française Utrecht (AFU) gaat met uw persoonsgegevens om zoals vereist door de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Opslag persoonsgegevens


Doel:

Wanneer u zich inschrijft voor één van onze activiteiten of als lid, hebben wij van u een aantal gegevens nodig.


Gebruik:

De AFU gebruikt  deze gegevens uitsluitend ten behoeve van de cursus- en/of ledenadminstratie van de AFU. Uw persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt.


Bewaartermijn:

Zeven jaar na uw laatste lidmaatschapsperiode of deelname aan een cursus worden uw persoonsgegevens verwijderd.


Rechten:

Als u uw gegevens geheel wilt laten verwijderen, of inzage wilt in de over u opgeslagen gegevens stuur dan een e-mail met daarin uw verzoek naar: secr.utrecht@afpb.nl (leden) en/of cursus.utrecht@afpb.nl (cursisten).


Klachten:

Een klacht over onze handhaving van de privacy regels kunt u indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Emails

Wenst u niet langer onze emails te ontvangen stuur dan een email naar naar: secr.utrecht@afpb.nl (leden) en/of cursus.utrecht@afpb.nl (cursisten).


Cookies

Om deze site zo goed mogelijk in te richten verzamelen wij informatie over het gebruik, zoals uw ip-adres (geanonimiseerd), de bezochte pagina’s, en de duur van het gebruik. Deze gegevens, die geen persoonlijke informatie bevatten, worden verzameld via cookies. U kunt uw computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. Deze internetsite blijft dan normaal functioneren.


Laatst bijgesteld op 2018-06-14