Het eerste krantenbericht over de oprichting van de AFU

(klik voor grotere versie)


Van het comité Anniversaire


125 Jaar Alliance Française Utrecht,

hoe het is begonnen


Over de voorgeschiedenis van het stichten van onze vereniging is ons althans weinig of niets bekend. Mocht u daarover informatie hebben dan houden wij ons van harte aanbevolen en zullen we dat zeker in deze rubriek vermelden. Tot nu toe beschikken wij als startpunt alleen over een krantenbericht over de oprichting van onze vereniging op 14 november 1894 in het gebouw van K. en W. (Kunsten en Wetenschappen) aan de Mariaplaats in Utrecht, de huidige locatie van het Utrechts Conservatorium.


Ruim 10 jaar eerder, in 1883, was in Parijs besloten tot het oprichten van een “Association nationale pour la propagation de la langue française dans les colonies et à l’étranger”. Onder de leden van eerste bestuur vinden we namen als Ferdinand de Lesseps, Louis Pasteur, Ernest Renan en Jules Verne. In 1888 wordt in Nederland eerst de Alliance Française des Pays-Bas (AFPB) opgericht, waarna diverse plaatselijke comités volgen: in Den Haag, en vervolgens in Rotterdam, Groningen, Leeuwarden en Arnhem, en dan is in 1894 Utrecht aan de beurt. Overigens, de Alliance Française is wereldwijd gegroeid als kool sinds 1883, en zij is vertegenwoordigd in 132 landen met meer dan 800 plaatselijke afdelingen die ruim 500.000 cursisten bedienen.


Terug naar Utrecht, 1894. Volgens hetzelfde krantenbericht telde de AF Utrecht bij de oprichting al 199 leden! Daar moet dus wel het een en ander aan vooraf zijn gegaan waarover we dus volledig in het duister tasten. Volgende keer wellicht méér daarover wanneer iemand ons daarover informeert? In elk geval houden we u via deze rubriek op de hoogte van de plannen met betrekking tot de viering.125 Ans Alliance Française Utrecht,

ses débuts


Nous ne savons rien ou presque rien des origines de la fondation de notre association. Si vous, lecteurs et lectrices, disposez d’information intéressante sur cette période, n’hésitez pas à nous en informer afin que nous puissions l’utiliser dans cette rubrique. Jusqu’ici nous disposons seulement d’un article de journal concernant la fondation de notre association du 14 novembre 1894 dans la maison “K. en W.” (Arts et Sciences), Mariaplaats à Utrecht, là où est actuellement le Conservatoire d’Utrecht.


Plus de 10 ans avant, en 1883, à Paris on avait décidé de fonder une “Association nationale pour la propagation de la langue française dans les colonies et à l’étranger”. Parmi les membres du premier conseil d’administration on compte entre autres Ferdinand de Lesseps, Louis Pasteur, Ernest Renan et Jules Verne. En 1888 il y a d’abord la fondation de l’Alliance Française des Pays-Bas (l’AFPB), puis des premiers comités locaux: La Haye, Rotterdam, Groningue, Leeuwarden et Arnhem. En 1894 c’est donc le tour à Utrecht. En attendant, l’Alliance Française a poussé comme des champignons depuis 1883, si bien qu’elle est maintenant présente dans 132 pays avec plus de 800 comités locaux (34 aux Pays-Bas), qui organisent l’enseignement à plus de 500.000 étudiants.  


De retour à Utrecht, 1894. Selon le même article de journal, mentionné ci-dessus, l’Alliance Française Utrecht comptait en novembre 1894  déjà 199 membres. On se demande ce qui s’est passé avant la fondation. Sur ce point on nage en plein mystère. La prochaine fois il y aura peut-être plus de nouvelles si quelqu'un peut nous en informer?

De toute façon, par cette rubrique nous vous tiendrons au courant de nos projets pour la fête du 14 novembre.


WelkomCursussenInschrijvenCultuurNieuws125 AnsContact

Fondation Alliance Française
Alliance Française des Pays Bas
Agenda AFPB

 AFPB

__AddCode="here" style="position:absolute;left:684px;top:0px;width:61px;height:14px;overflow:hidden;">

Php-call

125 Ans

Franse

taal en cultuur

Welkom125 Ans